azerbaycan çiçek siparişi- azerbaycan çiçek yolla - azarbaycan çiçekçi,yurtdışı çiçek


Teslimat tarihini ürünün teslim edileceği ülkenin tatil günleri haricindeki diğer günlerden seçiniz.Anneler Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı gibi özel günlerde uygulanan fiyatları lütfen telefonla öğreniniz aynı gün saat 12 ye kadar verilen siparişler garanti edilir . Yurt dışı çiçek teslimatında bir çok ülke saat garantisi vermemektedir siparişinizin gün içerisinde teslimatı gerçekleşir.Bilgilerinize..

Azerbaycan çiçek siparişi


Azerbaycan Çiçek Göndermek;

Hızlı teslimat ile kalite bir arada

Azerbaycan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Avrasya'nın Kafkasya bölgesinde bir ülkedir. Batı Asya ve Doğu Avrupa'nın kesişme noktasında yer alır, doğuda Hazar Denizi, kuzeyde Rusya, kuzeybatıda Gürcistan, batıda Ermenistan ve güneyde İran ile sınırlıdır. Nahçıvan'ın kölesi Ermenistan tarafından kuzey ve doğuya, İran'ın güney ve batıya, Türkiye ile kuzeybatıya kısa bir sınırı vardır. Azerbaycan'ın güneybatısındaki Dağlık Karabağ bölgesi, 1991 yılında kendisini Azerbaycan'dan bağımsız ilan etti, ancak dünyanın hiçbir ülkesi tarafından tanınmadı ve Azerbaycan'ın yasal ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edildi.
 
Çoğunluğu Türk ve Şii Müslüman nüfusa sahip bir ülke olan Azerbaycan laik ve üniter bir cumhuriyettir. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Müslüman dünyasında demokratik ve laik bir cumhuriyet kurmak için ilk başarılı girişimdi. Azerbaycan, GUAM'ın kurucu üyelerinden biri ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü. Ülkede, Birleşmiş Milletler, AGİT, Avrupa Konseyi ve NATO Barış için Ortaklık programının yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğu, Örgütü üyesi olan Avrupa Komisyonu Özel Temsilcisi bulunmaktadır. İslam Konferansı, Ekonomik İşbirliği Örgütü ve diğer birçok uluslararası ve bölgesel kuruluş.
 
20. yüzyılın sonunda bağımsızlığını kazanan Azerbaycan halkı zengin ve eski bir tarihe sahiptir.
 
Kuzeyde Büyük Kafkasya'yı çevreleyen Alagoz Dağları ve batıda Goycha Gölü, doğuda Hazar Denizi ve güneyde Sultaniyye-Zendjan-Hemedan sınırları, Azerbaycan'ın tarihi toprakları modern uygarlığın en eski kültürel mekanları.
 
Anadolu Türkleri'nden sonra ikinci büyük Türk ulusu olan Azerbaycan halkı, topraklarında zengin bir kültür ve gelenekleri korumuştur.
 
Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarındaki arkeolojik kazılar, ilk insan yerleşimi ile ilgili zengin maddi kültür kalıplarını ortaya çıkardı. Yukarıda belirtilenlere dayanarak Azerbaycan toprakları ilk insan oluşumu alanlarına sevk edilmiştir. Son zamanlarda Azerbaycan topraklarında bulunan eski arkeolojik ve paleontolojik malzemelerin çoğu ilkel insanların buraya 1.7-1.8 milyon yıl önce yerleştiğini kanıtlıyor.
 
Azerbaycan, Avrasya'nın Güney Kafkasya bölgesinde, Batı Asya ve Doğu Avrupa ile birleşiyor. Azerbaycan'a üç fiziksel özellik hakimdir: kıyı şeridi doğuda doğal bir sınır oluşturan Hazar Denizi; kuzeyde Büyük Kafkas dağ silsilesi; ve ülkenin merkezindeki geniş yaylalar. Azerbaycan'ın kara sınırlarının toplam uzunluğu 2.648 km'dir ve bunların 1007'si Ermenistan'la, 756'sı İran'la, 480'i Gürcistan'la, 390'ı Rusya'yla ve 15'i Türkiye'yle beraberdir. Sahil şeridi 800 km boyunca uzanır ve Hazar Denizi'nin Azerbaycan bölümünün en geniş alanının uzunluğu 456 km'dir. Azerbaycan toprakları kuzeyden güneye 400 km ve batıdan doğuya 500 km uzanır. Üç dağ sırası, Büyük ve Küçük Kafkasya ve Talysh Dağları ile birlikte ülkenin yaklaşık% 40'ını kapsıyor. Azerbaycan'ın en yüksek zirvesi Bazardüzü Dağı (4.466 m), en düşük noktası Hazar Denizi'nde (-28 m) yer almaktadır. Dünyadaki çamur volkanlarının neredeyse yarısı Azerbaycan'da yoğunlaşıyor.
 
Ana su kaynakları yüzey sularıdır. Bununla birlikte, 8.350 nehrin sadece 24'ü 100 km'den daha uzun. Tüm nehirler ülkenin doğusundaki Hazar Denizi'ne akar. En büyük göl Sarysu (67 km²), en uzun nehir ise sınıraşan Kur'dur (1,515 km). Hazar Denizi'ndeki Azerbaycan'ın dört ana adası otuz kilometrekareden fazla bir alana sahiptir.

Çiçek Gönderimi Yaptığımız Başlıca Şehirler; Bakü Çiçek Servisi

Azerbaycan resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti (Azerice: Az?rbaycan Respublikası, /'?z.æ??.b?j.d??n '?es.p?ub.lika.s?/), Güney Kafkasya'da devlet. Kuzeyde Rusya, kuzey batıda Gürcistan, batıda Ermenistan, güneyde İran ve batıda (Azerbaycan'a bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile komşu olan) Türkiye ile komşudur. Doğu sınırını Hazar Denizi çizmektedir. Bir kısmı Avrupa ve bir kısmı Asya'da bulunan Azerbaycan, Türk halkı olan Azeriler'in yoğun bir şekilde yaşadığı ülkeler içerisinde yer alır. Bununla birlikte Azerbaycan Asya'nın gelişmiş ülkelerindendir. Ülke'nin Başkenti Bakü'dür.

Etimoloji

Azerbaycan sözcüğünün kökeni konusunda birçok değişik görüş bulunmaktadır. Bunların arasında önde gelen görüşler şunlardır:
1. Eski Asların adından kaynaklanır ve “Aser yurdu”, “Aserler yurdu” demektir.[2]
2. Ahameniş İmparatorluğu'nda Medya bölgesine valilik yapmış ve imparatorluğun Büyük İskender tarafından fethinden sonra görevine devam etmiş Atropat'ın adından kaynaklanır.[3][4][5]


Tarih

Azerbaycan'da Kuruçay kültürü adı ile tanınmış ilk insan meskeni, Yeni Taş Çağı'na uzanan Azıh Mağarası'nda belirtilmiştir.[6]

Eski zamanlardan Ortaçağ'a kadar, Azerbaycan terimi coğrafi olarak bugünkü İran'ın bir bölgesi olan Güney Azerbaycan için kullanmaktaydı. Günümüzde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bulunduğu yer ise Albanya veya Aran olarak tanınan bölgenin bir parçasıydı.

Kesin olmayan iddialara göre, Türklerin Azerbaycan'ı kendilerine yurt edinilmesi milattan önceki çağlara kadar iner[kaynak belirtilmeli]. M.Ö. VII. yy da Türk kavimlerine mensup topluluklar Azerbaycan'a Kafkasların kuzeyinden Derbend yoluyla gelip yerleşmişlerdir[kaynak belirtilmeli]. Bu sebeple Derbend'e Türk kapısı denmiştir.[7].

Selçuklular'ın Azerbaycan'da görülmeleri ise 1015-1021 yılları arasındadır. Bu dönemde Oğuzların göçleri ile birlikte Azerbaycan'ın Türkleştirilme ve İslamlaştırılma süreci hızlanmıştır. Bölge 1136'da İldenizliler tarafından Tebriz'de kurulan atabeyliğin egemenliğine girmiştir. Moğol istilalarından sonra İlhanlılar'ın egemenliğine girmiş ve bir süre Altın Orda'nın hakimiyetinde kalmıştır. 14. yüzyılda Karakoyunlular ve Akkoyunlular'ın egemenliklerine girmiştir.

I. İsmail'in Kızılbaş ordusu Azerbaycan seferini gerçekleştirip 1500'de Cabani Meydan Muharebesi'nde Şirvanşah Ferruh Yasar'ın ordusunu yenmiş ve Tebriz'e girip Safevi Devleti'ni kurmuştur.[8] Böylece Azerbaycan Safevi egemenliğine girmiştir. Daha sonra da Afşarlar, Zendler ve Kaçarlar tarafından yönetilmiştir. Zand Hanedanı'nın yıkılışı ile Kaçar Hanedanı'nın kuruluşu sırasında burada Bakü, Kuba, Şeki, Gence, Karabağ, Revan, Nahcivan,[9] Derbent, Serab, Lenkeran, Şeki, Şamahı, Tebriz, Urmiye, Erdebil, Hoy, Maku, Marağa ve Karadağ[10] gibi de facto bağımsız[11][12][13][14][15] hanlıklar belirmiştir. 1804–1813 Rus-İran Savaşları'nın ardından 1813 yılında bu hanlıkların büyük bir kısmı Rusya İmparatorluğu hakimiyetine girmiştir. Türkmençay Antlaşması ile İran, Rusya'nın Revan Hanlığı, Nahçıvan Hanlığı[16] ve Taliş Hanlığı'nın güney bölümü üzerindeki hakimiyetini tanımıştır.

1828'de Rusya İmparatorluğu'nun egemenliğine girmiştir. 1918 - 1920'de Kafkasya Kurultayı'nı toplamış ve 28 Mayıs 1918'de de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. Bu devlet Orta Doğu'da ilk cumhuriyet olmuştur. Ancak 1920'de Kafkasya ötesi Sosyalist Sovyet Cumhuriyetler Birliği'ne katılmıştır. 30 Ağustos 1991'de SSCB çöküşüyle bağımsızlığını yeniden ilan etmiştir.

Bugüne kadar Kafkaslarda Türkçülük hareketlerinin merkezi hep Bakü olmuştur. Bu düşüncenin önde gelenler Hüseynzade Ali Turan, Ahmet Ağaoğlu, Alimerdan Topçubaşov idi.
 

Flora Çiçek Alt Banner
  • HIZLI ve GÜVENLİ TESLİMAT
  • teknik DESTEK
    0216 457 76 76
  • %100 PARA İADESİ GARANTİSİ
  • KALİTELİ VE TAZE ÇİÇEKLER