Trinidad Çiçek Siparişi


trinidad çiçek gönder

Trinidad Çiçek Siparişi


Trinidad ve Tobago adalarındaki insan yerleşiminin MÖ 5.000'lere kadar gittiği tahmin edilmekle birlikte, adaların. 1802 yılında da İngiltere’nin hâkimiyeti altına girmiştir. Tobago Adası ise İspanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere arasında 1814 yılında İngiliz hâkimiyetine girmiştir. Trinidad ve Tobago adaları 1889 yılında İngiliz sömürge idaresi tarafından tek yönetim altında toplanmıştır. 20. yüzyılın başlarından itibaren ada halkı siyasi temsil noktasında birtakım haklar kazanmaya başlamış, 1924'lü oy kullanma hakkınızı takiben, 1940 yılında bir iç meclis içindir.
 
2. Dünya Savaşı'nda ülke bağımsızlık ekranındaine girmiştir. İngiltere 1958 yılında Karayipler’deki deniz aşırı topraklarını Batı Hint Adaları Federasyonu (Batı Hint Adaları Federasyonu) adı altında toplamıştır. Bu federasyonda Trinidad ve Tobago’nun dışında Jamaika, Barbados ve o dönemdeki adlarıyla Rüzgâraltı ve Rüzgârüstü adaları da yer almaktadır. Tek bir devlet olarak yapılanması düşünüyor adaların oluşturduğu federasyonun ömrü kısa olmuş ve 1962 yılında birlik dağılmıştır. Birliği oluşturan adalardan bir kısmı Birleşik Krallık toprağı olarak kalırken, diğerleri dokuz ayrı devlet olarak bağımsızlıklarını ilan ediyor. Trinidad ve Tobago da bu süreç sonunda, 31 Ağustos 1962 tarihinde, bağımsızlığını ilan etmeye başladı.
 
Ülkede 1976 yılında cumhuriyet rejimine 1970'li yıllardan sonra artan benzin gelirleri ile birlikte ekonomik güç ve refah seviyesine yükselmiştir. 27 Temmuz 1990 tarihinde, Yasin Ebu Bekir liderliğindeki Jamaika el-Muslimin tarafından uygulanan darbe girişimi, bağımsızlıktan sonra siyasi tarihinin en önemli olaylarından biri oldu. Parlamentonun basılarak başbakanın da içeride kullanabilmeniz gerekir.
 
Trinidad ve Tobago küçük bir ada ülkesi içerir, benzin ve doğal gaz rezervleri sayesinde hızla büyüyen bir ekonomiye sahiptir. Özellikle 2000’li yılların ilk yarışı yakalanan yüksek büyüme oranları ile büyük bir sıçrama gerçekleştirilmiş ancak daha sonra belirgin bir durağan dönem yaşanmıştır. Sağlam bir finansal yapıya sahip olanlar enflasyon ile işsizlik oranları düşük seyretmektedir. Trinidad ve Tobago, Güney Amerika kıtasının en koşullu ülkelerinden oluşur. Microsoft, BP, IBM ve Fujitsu olmak üzere çeşitli sektörel dünyanın en önemli firmalarının da aralarında olduğu 400'den fazla şirket faaliyet göstermektedir.
 
Ülke ekonomisinin taşıyıcı gücü millî gelirin yaklaşık yarısının, ihracat gelirlerinin% 80'i benzinli ve doğal gazdır. Sanayi sektörü oldukça gelişmiş olup olmadığını sahalar benzin, doğal gaz sıvılaştırma, amonyak, metanol, demir-çelik, gıda işleme, çimento, pamuk ve tekstildir. Tarımsal faaliyetler ülkesinde aşırı derecede% 5 'in altındadır. Yetiştirilen ekonomik ürünler kakao, manyok, çeşitli sebze ve meyvelerdir.
 
Ülkenin dış ticarette 15-20 milyar dolar aralığında seyretmektedir. ABD’dir% 30’un üzerinde seyreden payıyla dış ticaretteki ana aktör gerek ihracatta gerekse ithalatta tek başına.

 

Flora Çiçek Alt Banner
  • HIZLI ve GÜVENLİ TESLİMAT
  • teknik DESTEK
    0216 457 76 76
  • %100 PARA İADESİ GARANTİSİ
  • KALİTELİ VE TAZE ÇİÇEKLER